Skip to content

Privacyverklaring

ARTIMET Privacyverklaring

VOORDELEN VAN TOEZICHT VOOR EXPORTEURS EN IMPORTEURS

  1. Indien de goederen niet van de gewenste kwaliteit zijn, verhindert dit de uitvoer van de goederen die niet aan de overeenkomst voldoen, het terugsturen van de goederen, onnodige kosten en tijdverlies voor partijen.
  2. Het door de toezichthoudende bedrijven op te stellen rapport is een solide en valide document dat de exporteur als bewijsmiddel kan gebruiken in internationale geschillen tegen een eventueel bezwaar van de importeur. Via toezichtbedrijven kan internationale zekerheid worden geboden tegen klachten van kopers en verkopers over kwaliteit en kwantiteit.
  3. Het is mogelijk om de gehele of het grootste deel van de verkoopprijs te innen.
  4. De mogelijkheid om van een onpartijdige organisatie een kwaliteitscertificaat van overeenstemming te verkrijgen voor de verkochte goederen, en zo de kans op het op de markt brengen van het gerelateerde product te vergroten. (Sommige landen accepteren geen goederen die geen toezichtcertificaat hebben.)
  5. Vertragingen in de levering worden tijdig opgemerkt.

 

Samengevat; In geval van geschillen die tussen de exporteurs en de importeurs kunnen ontstaan ​​als gevolg van het niet naleven van de voorwaarden van het contract, kunnen de Keuringsbedrijven de zaak op de kortste manier en op een eerlijke manier oplossen met het rapport dat zij zullen opstellen.

 

Privacyverklaring

Verklaring van vertrouwelijkheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van onze organisatie

 

ARTIMET Engineering Control Laboratorium Diensten en Handel. ltd. Sti. is een onafhankelijke, onpartijdige, betrouwbare, deskundige nationale/internationale instelling die toezicht- en inspectiediensten levert door prioriteit te geven aan het milieu, het leven en de veiligheid van eigendommen.

In deze context hebben ARTIMET Engineering Control Laboratory Services en Tic. ltd. Sti Senior Management;

 

ARTIMET Engineering Control Laboratorium Diensten en Handel. ltd. Sti. ongeacht de eisen van onze klant; alle documenten, informatie en informatie over de klant die hij of zij heeft of zal hebben van andere bronnen (bijv. agentschap, onderaannemer, eiser, regelgever, enz.) waarvan de klant het geheim heeft aanvaard en deze informatie en documenten niet aan derden zal onthullen partijen in welke vorm dan ook.