Skip to content

Gizlilik Beyanı

ARTIMET Gizlilik Beyanı

Kuruluşumuzun, Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı

ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti. çevre,can ve mal güvenliğini ön planda tutarak gözetim ve muayene hizmeti veren bağımsız, tarafsız, güvenilir, uzman ulusal/uluslararası bir kurumdur.
Bu kapsamda ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti Üst Yönetimi;

ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti. müşterimizin talepleri arasında fark gözetmeksizin; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük esaslarına dayanarak hiçbir kurumla çıkar ilişkisi bulunmadığına, müşterisi hakkında, müşteri tarafından ve/veya müşteri dışındaki diğer kaynaklardan (Örn. acenta, taşeron, davacı, düzenleyici vb.)  sahip olduğu veya olacağı tüm belge, bilgi ve malumatları müşterisi’ nin  sırrı kabul etmiş olup, bu bilgi ve belgeleri her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacağına.

ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti. çalışmalarında edindiği bilgileri, hatta doğrudan doğruya veya dolaylı olarak öğrendiği idari ve ticari bilgi ve sırları büyük bir titizlikle muhafaza etmeye, bunları hiç kimseye nakil etmemeye, göstermemeye dolaylı veya dolaysız herhangi bir açıklamada bulunmamaya, bu bilgilerden başkalarının istifadesine imkan vermeyeceğini.

ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti. öğrendiği bu bilgi ve sırları gerek müşteri’ deki görevinin devamı sırasında ve gerekse herhangi bir sebeple görevin sona ermesinden sonra dahi aynen muhafaza edeceğine,

ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti. tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara karşı ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti. prensiplerine bağlı kalacağına,

ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti. personeline muayene faaliyetlerine yönelik olarak hiç bir şekilde baskı ve telkinde bulunmayacağına,

ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti. personeline muayene faaliyetlerine yönelik olarak diğer taraflardan gelecek baskıları engelleyeğini,

ARTIMET Mühendislik Kontrol Laboratuar Hizmetleri ve Tic. ltd. Şti. bütün bu hususları üst yönetim olarak kabul ve taahhüt etmiştir.