Skip to content

İtiraz ve Şikayet Bildirim Prosedürü

MÜŞTERİ GERİ BESLEMESİ, ŞİKAYETLERİNİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ARTIMET-PR.006 (Müşteri Geri Beslemesi ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Prosedürü)Rev.03