Skip to content

Gözetimin Faydaları

ARTIMET Gözetimin Faydaları

GÖZETİM FAALİYETİNİN İHRACAT ve İTHALATÇILARA FAYDALARI

  1. Malın arzulanan nitelikte olmaması durumunda sözleşmeye uygun olmayan malların ihracatını önleyerek malların sonradan geri gönderilmesi, tarafların gereksiz masraflara girmesi ve zaman kaybı önlenir.
  2. Gözetim şirketlerinin düzenleyecekleri rapor sonucundan ithalatçının yapacağı muhtemel bir itiraza karşı ihracatçının elinde uluslararası ihtilaflarda delil olarak kullanabileceği sağlam ve geçerli bir belge olacaktır. Gözetim şirketleri kanalıyla alıcıların ve satıcıların kalite ve miktar ile ilgili şikayetlerine karşı uluslararası güvence sağlanabilmektedir.
  3. Satış bedelinin hepsinin ve ya büyük kısmının tahsil edilebilmesi imkanı doğar.
  4. Satılan mala tarafsız bir kuruluştan kalite uygunluk belgesi alabilme imkanı ve dolayısıyla ilgili malın pazarlama şansının artması sağlanır. (Bazı ülkeler gözetim belgesine sahip olmayan malları kabul etmemektedir.)
  5. Teslimdeki gecikmeler zamanında tespit edilir.

Özetle; ihacatçılarla ithalatçılar arasında sözleşme koşullarına uymama sonucu ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Gözetim Şirketleri hazırlayacakları raporla en kısa yoldan ve adil bir biçimde konuyu çözüme kavuşturabilirler.