Skip to content

אודות

אודות

ארטוואגמט. היא הוקמה בשנת 1998 כדי לספק שירותי בקרה ופיקוח והוקמה ב-11.12.1998 על ידי ת.צ. משרד הממשלה קיבל את הסמכות לבצע מעקב בפלטפורמה הבינלאומית ממזכירת סחר החוץ .

חברתנו הראתה באמצעות פעילותה שהיא משולבת בחברות רבות בבית ומחוצה לה .