P&I KONDİSYON SÖRVEYİ
TEKNE VE MAKİNA HASAR SÖRVEYİ
DENİZCİLİK SORUŞTURMASI
MİKTAR GÖZETİMİ
YÜKLEME ÖNCESİ KONTROL
DRAFT SURVEY GÖZETİMİ
KİRAYA GİRİŞ/KİRADAN ÇIKIŞ SURVEYİ
AMBAR DURUM GÖZETİMİ
HASAR TESPİT
BAĞLAMA KONTROLÜ
KALİTE

 

 
   
   
 
 
P&I kondisyon sörveyi; geminin genel durumunu ortaya koymak ve sigortacıya gemi bakım durumuna genel bir izlenim sunmakla birlikte, P&I kulüplerine sigorta girişine karar vermelerine yardımcı olmak adına doğrudan gemiye kulübün kabul ve minimum gereksinimlerini bildirmektir.
 
 
 
 
Tekne ve Makine hasar sörveyi çoğunlukla, tekne sigortacısı adına tekne veya makine hasarının büyüklüğünü, niteliğini, neden ve ne ölçüde olduğunun tespitini, piyasadaki fiyatına göre belirli bir malzemenin tamir ve/veya yenileme için tahmini maliyetini bulmak ve müşterilerimizin çıkarlarını korumak için gerekli ve yeterli iş gücünü tahsis edebilmektir.
 
 
 
 
Denizcilik Soruşturması atanan sörveyörün mesleki bilgi ve zengin deneyimini gerektiren kapsamlı bir iştir. ARTIMET çarpışma, oturma, yağ kirliliği, insan yaralanması, yük hasarı, yük eksikliği vb. konularda ilgilidir. Bunun ötesinde bizler yetkili heyete yardımcı olmak, sorumlu olunan bölümde karar için potansiyel nedenselliği keşfetmek için derin kanıtlar üzerinde araştırma yaparız.
 
 
 
 
Ağırlık ve miktar tespiti; kantar tespiti, araç takibi ve puantaj. Ticari yüklerin alım satımında tarafların üzerinde mutabık kalmaları için yükün miktarı tespit edilir. Artımet, üretim ve yükleme aşamalarında ticari ve fiziksel risklerin minimize edilmesini amaçlamaktadır.
 
 
 
 

Yükün bozulmasına veya olumsuz etkilenmesine neden olabilecek sorunların ve risklerin olup olmadığını  ve ayrıca  önceki yüklerden kalan kalıntıların olup olmadığı tespit edilerek yükleme öncesi yüklerin, araçların ve yükleme hacimlerinin uygunluk gözetim hizmetidir.

 
   
 
 

Kuru dökme yüklerin gemi ile ithalat ve ihracatında malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, gemideki bir takım stabilite cetvellerinin yardımı ile geminin boş ve dolu vaziyetteki ağırlığının  hesaplanarak mal miktarının bulunmasıdır. Draft Survey bir çok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur. Artımet’in  işin ehli personelleri (surveyorlar) sizin adınıza güvenilir draft survey hizmeti sunmaktadır.

 
   
 
 

Geminin veya konteynerin sahibi veya kiracısı olun, bir kira sözleşmesinin başında ve sonunda geminin / konteynerin durumunun doğru ve objektif şekilde kayıt altına alınması son derece önemlidir. Bu bilgiler, sözleşme koşulları veya geminin sözleşme sorasındaki bakımı üzerinde bir anlaşmazlık olduğunda başvurulacak önemli kaynaklardır.

Artımet’in uzman personeli gemi kira sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce gemiyi muayene eder. Gemi donanımını inceleyerek genel durumunu ve bakım ihtiyaçlarını raporlar. Kira sözleşmesinin sonunda gemiyi yeniden inceleyip dikkate değer değişiklikleri raporlarlar ve tarafların haklarını korur.

 
   
 
 

Alıcılar veya satıcılar, yükleme öncesinde ambarın denetlenmesi için gözetim hizmetinden faydalanırlar. Bu sayede tüm taraflar yükün herhangi bir şekilde kirlenmeyeceğinden veya gemi kusurları nedeniyle hasar görmeyeceğinden emin olur. Artımet surveyorleri tüm sürecin resmini çeker, belgelendirir ve karşılaştıkları sorunları raporlar. Değerlendirme bitince de ambarın durumu ile ilgili uluslararası geçerliliği olan bir gözetim sertifikası verirler.

 
   
 
 

Kargonuzun yükleme, tahliye, taşıma esnasında oluşan her türlü hasar/bozulma durumlarının tespiti, analizi ve raporlanması hizmeti ile zarar görmüş mal ve ürünlerden dolayı, muhtemel finansal kayıplarınızı azaltmanıza yardımcı oluruz.
 Hasarın kaynağı, derecesi ve hasarın daha fazla büyümemesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiği tespit edilir.

 
   
 
 

Gemilerle veya konteynerlerde taşınacak olan ticari malın denize ve nakliyeye elverişli şekilde bağlanmasının ve sabitlenmesinin kontrolü işlemidir. Kurumsal firmalar, limanda geminin yüklenmesi  sırasında zaman kaybını önlemek,elleçleme,nakliye ve tahliye esnasında malın emniyetinin sağlanması amacıyla konteynerlerdeki malların veya ana güvertede taşınacak malın iyi ve denize elverişli şekilde bağlandığını ve sabitlendiğini belirten raporun tanzimini ile risklerini minimize etmektedirler.

 
   
 
 

Alıcıların / satıcıların beklediği kaliteyi garanti etmek için üretim, paketleme, yükleme süreçlerinde,  ürünler kalite açısından sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Artımet, tüm belirtilen gerekliliklere uygunluğu temin etmek için kapsamlı kalite kontrol ve belgelendirme sunmaktadır.

 
   
 
ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMET ALANLARI YETKİ BELGELERİ İLETİŞİM